Δραστηριότητα

Ο εκπαιδευτικός διαγωνισμός ‘AGRO Web: τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής μου’ έχει ως στόχο να εμπνεύσει τους μαθητές και να τους ωθήσει να εμπλακούν σε δραστηριότητες που αφορούν στην σύνδεση της αγροτικής παραγωγής, της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν, να περιγράψουν και να προωθήσουν τα τοπικά προϊόντα μέσω ενός εικονικού ηλεκτρονικού καταστήματος (AGRO Web e-shop) μαθαίνοντας, με αυτόν τον τρόπο, τα κύρια βήματα του επιχειρείν, με προϊόντα αγροτικής παραγωγής και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.

Ο διαγωνισμός ‘AGRO Web: τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής μου’ απευθύνεται σε μαθητές μεταξύ 9 και 18 ετών [Τετάρτη Δημοτικού έως και Τρίτη Λυκείου] και τους καλεί να αναπτύξουν τη δική τους εικονική επιχείρηση για την εκμετάλλευση και προώθηση των τοπικών τους προϊόντων,  στηριζόμενοι στις γνώσεις τους, την δημιουργικότητα αλλά και την κριτική τους σκέψη. Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να σχηματίσουν ομάδες από 2 έως 5 μέλη και να έχουν ως επιβλέποντα έναν, οπωσδήποτε, εκπαιδευτικό. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν θα διαγωνιστούν σε τρεις κατηγορίες:

α. 9-12 ετών [Τετάρτη Δημοτικού έως και Έκτη Δημοτικού],

β. 13-15 ετών [Πρώτη Γυμνασίου έως και Τρίτη Γυμνασίου],

γ. 16-18 ετών [Πρώτη Λυκείου έως και Τρίτη Λυκείου].

 

Για κάθε μια από τις τρεις αυτές κατηγορίες θα ανακηρυχτεί μια νικήτρια ομάδα.
Στην ηλεκτρονική περιοχή του Agroweb, μπορείτε να βρείτε ενδεικτικές παλαιότερες υποβολές τοπικών και αγροτικών προϊόντων και σχολείων.
Με την υποβολή των αγροτικών/τοπικών προϊόντων (που θα επιλέξουν τα σχολεία), θα γίνεται η ανάδειξή τους στο (εικονικό) ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) του Agroweb ώστε οι μαθητές να μπορούν να βλέπουν άμεσα το αποτέλεσμα της δραστηριότητάς τους.

Για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία, ο διαγωνισμός αυτός μπορεί να συνδυασθεί με τον διαγωνισμό για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων με θέμα «Σχολικοί κήποι και παρτέρια: Παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων» (που διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “Inspiring Science Education” [ISE]). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδευτικά σενάρια που περιγράφουν δραστηριότητες σχολικού κήπου ή/και παρτεριών για την καλλιέργεια φυτών και παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, μπορούν να συνδυασθούν με δραστηριότητες διάθεσης και προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, μέσα από ποικίλες δράσεις επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά παραδείγματα συνδυασμού δράσεων μπορεί να είναι η παραγωγή λαχανικών στο σχολικό κήπο και η διάθεσή τους στο σχολείο, στην τοπική κοινότητα/αγορά ή σε ένα ανταλλακτικό παζάρι με άλλα σχολεία, ή ακόμα η παραγωγή σαπουνιών με αρωματικά φυτά (βότανα) από τα παρτέρια και η διάθεσή τους ως τοπικά προϊόντα ή/και η ευρύτερη προώθησή τους μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Agroweb.

H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι η 27η Απριλίου 2015.

Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές με βάση τα παρακάτω ενδεικτικά κριτήρια/χαρακτηριστικά:

 • Ποιότητα: η εκπαιδευτική επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και η περιγραφή της να είναι σωστά δομημένη.
 • Καινοτομία: η δραστηριότητα πρέπει να χρησιμοποιεί σύγχρονες και καινοτόμες προσεγγίσεις.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης: παρουσίαση της πληροφορίας με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης: να επιτρέπεται π.χ. στους μαθητές να προσεγγίζουν εναλλακτικές επιλογές δράσης και έκφρασης ώστε να δείξουν τι έχουν να προσφέρουν.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής στη διαδικασία μάθησης: παροχή εναλλακτικών επιλογών εμπλοκής και παροχής κινήτρων στους μαθητές.
 • Παιγνιώδη χαρακτήρα: η δραστηριότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χαρά και τη δημιουργική ψυχαγωγία της γνώσης, της προσφοράς και της αλληλεπίδρασης.
 • Χρήση του ψηφιακού περιβάλλοντος του Agroweb και των κοινοτήτων του ENTREDU.
 • Έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών.
 • Έμφαση στη συνεργατικότητα.
 • Ενσωμάτωση κοινωνικών ζητημάτων: ανάδειξη της τοπικής παραγωγής και οικονομίας καθώς και του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος, προσφορά, πρόοδος, περιβάλλον, κλπ.
 • Έμφαση στην αντίληψη εκ μέρους των μαθητών, των οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με την δραστηριότητα: κόστος υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται, κόστος εργασίας, επιλογή μέσων κλπ.
 • Δικτύωση: συνεργασία μεταξύ μαθητών, ομάδων, τάξεων, τοπικής κοινότητας, σχολείων εντός και εκτός της επικράτειας. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Κάντε εγγραφή ώστε να καταχωρηθεί η ομάδα σας και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό.

2. Διαβάστε τις βασικές οδηγίες και την περιγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας/διαγωνισμού Agro WEB στη 'Συμμετοχή/Υποστήριξη Σχολείου', ή κατεβάστε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο πατώντας εδώ.

3. Ξεκινήστε με τους μαθητές σας να ψάχνετε για τα τοπικά αγροτικά προϊόντα που θα αναδείξετε.

4. Αφού καταλήξετε σε συγκεκριμένα προϊόντα, κατεβάστε και μελετήστε τη φόρμα εγγραφής, και ξεκινήστε να δουλεύετε την εργασία σας. 

5. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία σας μπείτε στο επίσημο website του Agro WEB και υποβάλλετε την εργασία σας.

 

--------------------------------------------

 

Το πρόγραμμα AGRO Web αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού πλαισίου SOCRATES/MINERVA,στο πλαίσιο της οποίας ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών οργανισμών ανέπτυξε και ανέδειξε μία πλατφόρμα για τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος όπου οι μαθητές παρουσίασαν επιλεγμένα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής τους.  

Σήμερα το πρόγραμμα AGRO Web λειτουργεί και πάλι παρέχοντας ένα ανανεωμένο, μοντέρνο πλαίσιο για δραστηριότητες που εντάσσονται στη σχολική τάξη, εφαρμόζονται εύκολα στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, είναι διαθεματικές και παράγουν πραγματικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα

-ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού μαθησιακού περιβάλλοντος, μίας εικονικής τάξης, όπου κάθε πιθανή παράμετρος μιας συμβατικής τάξης μπορεί να προσομοιωθεί. --

-προωθεί μία αλληλεπιδραστική και συνεργατική εφαρμογή της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με αποκεντρωτική οργανωτική δομή, και με την ανάπτυξη ενός μοντέλου για τη χρήση νέων τεχνολογιών στα σχολεία στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας και της διαθεματικότητας.

-παρέχει στους μαθητές πραγματικές εμπειρίες συνεργατικών δραστηριοτήτων, πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες μέσα από τα ψηφιακά δίκτυα 

- υποστηρίζει τα εκπαιδευτικά οφέλη που προέρχονται από ένα τόσο ευρύ πεδίο, όπως η αγροτική οικονομία. Καθένα από τα επιλεχθέντα από τους μαθητές προϊόντα φέρει διαφορετική γνώση και εμπειρία και δίνει τη δυνατότητα για αξιοποίηση πλούσιου υλικού. 

 

Στην πράξη, οι μαθητές παρουσιάζουν και αναδεικνύουν επιλεγμένα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής τους, ή/και προϊόντα από το σχολικό τους κήπο σε μία ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προώθηση και η πώληση κάποιων τοπικών προϊόντων από τους μαθητές δεν είναι οι άμεσοι στόχοι του προγράμματος. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να γνωρίσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την προσφορά και τη σημασία του Διαδικτύου, της επιχειρηματικότητας/»εξωστρέφειας» και της διαθεματικότητας, στην καθημερινή ζωή και να μάθουν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα AGRO Web εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο προκειμένου να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και συνεργασία των μαθητών, ενώ ενισχύει τις σχετικές με τη νεανική επιχειρηματικότητα εκπαιδευτικές δεξιότητες. Τελικά, το AGRO Web συνδέει το σχολείο με την τοπική κοινωνία και αναδεικνύει την παράδοση ενισχύοντας την κατανόηση των εθνικών παραδόσεων σε μία Ενωμένη Ευρώπη.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιλέξτε τη ‘Συμμετοχή σχολείου’ και ακολουθήστε τα απλά βήματα που περιγράφονται.